Patent ve Ürün Detayları


PATENTLERİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİ


İ H T A R N A M E

İHTAR EDEN : MUSTAFA GÖKSOY (T.C. Kimlik No: 22981269740)

VEKİLLERİ : Av.

MUHATAP : solar paket ithal eden, herhangi bir pano (kutu) içerisinde sistem üretimini

yaparak satan ve satmak için satın alan bütün firma ve şahıslar

İHTARIN KONUSU : Müvekkilimiz adına tescilli faydalı model konusu ürünün izinsiz olarak yapılan üretim,

tanıtım ve satış faaliyetlerine son verilmesi ihtarından ibarettir.

AÇIKLAMALAR : Müvekkilimiz MUSTAFA GÖKSOY adına 05.02.2015 tarih ve 2015/01278 no ile “Modüler Çantalı Solar Sistem Yapılanması” başlıklı faydalı model tescilli olup; bu faydalı model başvuru tarihi olan 05.02.2015 tarihinden itibaren koruma altına alınmıştır. ürünlerin Türkiye’de üretimi ,ithalatı ve pazarlanması konusunda tek yetkilidir. Bu Tür bir çalışmada olan firma ve şahısların tespiti durumunda yasal işlem başlatılacaktır.

                      551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkındaki KHK’nın 136. maddesinde; KHK’ nın 136. na göre, Faydalı model sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek; Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamak suretiyle kullanmak; Faydalı model sahibinin izni olmadan buluş konusu usulü kullanmak veya buluş konusu usulden doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek ve uygulamaya koymak suretiyle kullanmak; Bu fiillere iştirak veya yardım veya teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlar altında olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak, Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya sağlandığını bildirmekten kaçınmak.” fiilleri tescilli faydalı model haklarına tecavüz teşkil eden fiiller olarak kabul edilmektedir. Yine 73/A maddesinde ise, patent hakkına tecavüzden dolayı açılacak ceza davalarında sanıkların karşılaşacağı ceza belirtilmiştir. 73/A maddesi (c) bendine göre, 136 ncı maddede yazılı fiillerden birini gerek faydalı model, gerek patentli buluş açısından isleyenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına veya yirmi yedi milyar liradan kırk altı milyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine, ayrıca işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmeleri, CEZALARI İLE KARŞI KARŞIYA KALIR.

NETİCE ve TALEP: Bu tür bir  ürün  alım satım ve ithalatı için firmamızdan yetki belgesi alabilirsiniz.

inverter çeşitleri, 100 watt inverter, 500 watt inverter , 1000 watt inverter ,1500 watt inverter, 2000 watt inverter,  100 watt panel100 amper solar akü , 200 ah akü, 200 amper batari, 200 ah batarry,solar enerji işyeri paketi , solar paket sistemler, güneş enerji sistmleri güneş enerjisi elektrik üretme sistmleri ,güneş elektrik, günep elektrik üretim elemanları pv sistmeler, kaliteli solar paneller , güneşten elektrik üretme sistemleri , güneş enerjisi çoban paketleri, güneş enerjisi ayı kovucu , güneş enerjisi paket sistemler , Güneşten elektrik üretme sistemleri , elektrik üretme sistemi , elektrik panelleri , elektrik üretme aküleri, inverter çeşitleri, 100 watt inverter, 500 watt inverter , 1000 watt inverter ,1500 watt inverter, 2000 watt inverter, 100 amper solar akü , 200 ah akü, 200 amper batari, 200 ah batarry,solar enerji işyeri paketi , solar paket sistemler, güneş enerji sistmleri güneş enerjisi elektrik üretme sistmleri ,güneş elektrik, günep elektrik üretim elemanları pv sistmeler, kaliteli solar paneller , güneşten elektrik üretme sistemleri , güneş enerjisi çoban paketleri, güneş enerjisi ayı kovucu , güneş enerjisi paket sistemler , Güneşten elektrik üretme sistemleri , elektrik üretme sistemi , elektrik panelleri , elektrik üretme aküleri, inverter çeşitleri, 100 watt inverter, 500 watt inverter , 1000 watt inverter ,1500 watt inverter, 2000 watt inverter, 100 amper solar akü , 200 ah akü, 200 amper batari, 200 ah batarry,solar enerji işyeri paketi , solar paket sistemler, güneş enerji sistmleri güneş enerjisi elektrik üretme sistmleri ,güneş elektrik, günep elektrik üretim elemanları pv sistmeler, kaliteli solar paneller , güneşten elektrik üretme sistemleri , güneş enerjisi çoban paketleri, güneş enerjisi ayı kovucu , güneş enerjisi paket sistemler , Güneşten elektrik üretme sistemleri , elektrik üretme sistemi , elektrik panelleri , elektrik üretme aküleri, inverter çeşitleri, 100 watt inverter, 500 watt inverter , 1000 watt inverter ,1500 watt inverter, 2000 watt inverter, 100 amper solar akü , 200 ah akü, 200 amper batari, 200 ah batarry
inverter çeşitleri, 100 watt inverter, 500 watt inverter , 1000 watt inverter ,1500 watt inverter, 2000 watt inverter,  100 watt panel100 amper solar akü , 200 ah akü, 200 amper batari, 200 ah batarry,solar enerji işyeri paketi , solar paket sistemler, güneş enerji sistmleri güneş enerjisi elektrik üretme sistmleri ,güneş elektrik, günep elektrik üretim elemanları pv sistmeler, kaliteli solar paneller , güneşten elektrik üretme sistemleri , güneş enerjisi çoban paketleri, güneş enerjisi ayı kovucu , güneş enerjisi paket sistemler , Güneşten elektrik üretme sistemleri , elektrik üretme sistemi , elektrik panelleri , elektrik üretme aküleri, inverter çeşitleri, 100 watt inverter, 500 watt inverter , 1000 watt inverter ,1500 watt inverter, 2000 watt inverter, 100 amper solar akü , 200 ah akü, 200 amper batari, 200 ah batarry,solar enerji işyeri paketi , solar paket sistemler, güneş enerji sistmleri güneş enerjisi elektrik üretme sistmleri ,güneş elektrik, günep elektrik üretim elemanları pv sistmeler, kaliteli solar paneller , güneşten elektrik üretme sistemleri , güneş enerjisi çoban paketleri, güneş enerjisi ayı kovucu , güneş enerjisi paket sistemler , Güneşten elektrik üretme sistemleri , elektrik üretme sistemi , elektrik panelleri , elektrik üretme aküleri, inverter çeşitleri, 100 watt inverter, 500 watt inverter , 1000 watt inverter ,1500 watt inverter, 2000 watt inverter, 100 amper solar akü , 200 ah akü, 200 amper batari, 200 ah batarry,solar enerji işyeri paketi , solar paket sistemler, güneş enerji sistmleri güneş enerjisi elektrik üretme sistmleri ,güneş elektrik, günep elektrik üretim elemanları pv sistmeler, kaliteli solar paneller , güneşten elektrik üretme sistemleri , güneş enerjisi çoban paketleri, güneş enerjisi ayı kovucu , güneş enerjisi paket sistemler , Güneşten elektrik üretme sistemleri , elektrik üretme sistemi , elektrik panelleri , elektrik üretme aküleri, inverter çeşitleri, 100 watt inverter, 500 watt inverter , 1000 watt inverter ,1500 watt inverter, 2000 watt inverter, 100 amper solar akü , 200 ah akü, 200 amper batari, 200 ah batarryinverter çeşitleri, 100 watt inverter, 500 watt inverter , 1000 watt inverter ,1500 watt inverter, 2000 watt inverter,  100 watt panel100 amper solar akü , 200 ah akü, 200 amper batari, 200 ah batarry,solar enerji işyeri paketi , solar paket sistemler, güneş enerji sistmleri güneş enerjisi elektrik üretme sistmleri ,güneş elektrik, günep elektrik üretim elemanları pv sistmeler, kaliteli solar paneller , güneşten elektrik üretme sistemleri , güneş enerjisi çoban paketleri, güneş enerjisi ayı kovucu , güneş enerjisi paket sistemler , Güneşten elektrik üretme sistemleri , elektrik üretme sistemi , elektrik panelleri , elektrik üretme aküleri, inverter çeşitleri, 100 watt inverter, 500 watt inverter , 1000 watt inverter ,1500 watt inverter, 2000 watt inverter, 100 amper solar akü , 200 ah akü, 200 amper batari, 200 ah batarry,solar enerji işyeri paketi , solar paket sistemler, güneş enerji sistmleri güneş enerjisi elektrik üretme sistmleri ,güneş elektrik, günep elektrik üretim elemanları pv sistmeler, kaliteli solar paneller , güneşten elektrik üretme sistemleri , güneş enerjisi çoban paketleri, güneş enerjisi ayı kovucu , güneş enerjisi paket sistemler , Güneşten elektrik üretme sistemleri , elektrik üretme sistemi , elektrik panelleri , elektrik üretme aküleri, inverter çeşitleri, 100 watt inverter, 500 watt inverter , 1000 watt inverter ,1500 watt inverter, 2000 watt inverter, 100 amper solar akü , 200 ah akü, 200 amper batari, 200 ah batarry,solar enerji işyeri paketi , solar paket sistemler, güneş enerji sistmleri güneş enerjisi elektrik üretme sistmleri ,güneş elektrik, günep elektrik üretim elemanları pv sistmeler, kaliteli solar paneller , güneşten elektrik üretme sistemleri , güneş enerjisi çoban paketleri, güneş enerjisi ayı kovucu , güneş enerjisi paket sistemler , Güneşten elektrik üretme sistemleri , elektrik üretme sistemi , elektrik panelleri , elektrik üretme aküleri, inverter çeşitleri, 100 watt inverter, 500 watt inverter , 1000 watt inverter ,1500 watt inverter, 2000 watt inverter, 100 amper solar akü , 200 ah akü, 200 amper batari, 200 ah batarry